HỌC PHÍ THAM KHẢO


BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO / 1 THÁNG

( Học phí mang tính chất tham khảo, mức giá sẽ còn thay đổi tùy theo yêu cầu của phụ huynh, học sinh )
Đơn vị tính: 1000đ

Số buổi /
1 tuần 
Lớp 1 - Lớp 4 Lớp 5 - Lớp 8 Lớp 9, 10 Lớp 11, 12
2 buổi
500 - 800
600 - 900
800 - 1.000
1.000 - 1.200
3 buổi
800 - 1.100
900 - 1.200
1.200 - 1.500
1.500 - 1.800
4 buổi
1.200 - 1.500
1.200 - 1.600
1.600 - 2.000
1.800- 2.400
5 buổi
1.500 -1.800
1.600 - 2.000
2.000 - 2.400
2.500 - 3.000

Số khác

STT ĐẦU SỐ CỔ 09 | ĐẦU SỐ MỚI Điểm Giá SIM Mạng Đặt mua

Bài đăng nổi bật